Home Posts tagged بحران دلالی خودرو
اقتصاد

بنویدی : شورای رقابت بازار خودرو را به هم ریخت؟

برخی تحلیلگران معتقدند، شورای رقابت در حالی با قیمت گذاری غلط خودرو موجب کاهش تولید و افزایش قیمت ها شده است که این شورا جلو پیشنهادات اصلاحی برای فروش خودرو در بورس را نیز می‌گیرد.  در حال حاضر حجم تولید خودروسازان داخلی به نصف سال 1396 رسیده و از طرفی انباشت تقاضا در بازار، بازار […]