Home Posts tagged قیمت بنزین آزاد
اقتصاد

افزایش قیمت بنزین آزاد در انتظار تصویب مجلس

قیمت بنزین آزاد بر اساس طرح مورد حمایت ۳۶ نماینده مجلس، سهمیه بنزین هزار تومانی به ۳۰ لیتر در ماه کاهش پیدا می‌کند و قیمت بنزین آزاد، روزانه براساس نرخ فوب خلیج فارس و ارز نیمایی محاسبه می‌شود.   ۳۶ نماینده مجلس سرانجام از طرح خود برای سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار رونمایی کردند. براساس این